Olsztyn Rezerwat Przyrody Nad Łyną

Nadzwyczajne Miejsce Olsztyn Rezerwat Nad Łyną

Prosta recepta na solidny wypoczynek w Olsztynie w ekologicznej strefie przyrody.
Idealne miejsce do obcowania z naturą podczas aktywnego wypoczynku w Olsztynie.

Rezerwat Przyrody Nad Łyna

Olsztyn w Krainie Warmii i Mazur w Naturze.

Z pewnością podczas wyjazdu w różne miejsca w Polsce znalazłaś / łeś się w pięknym otoczeniu, które pozostało w Twojej pamięci do dzisiaj.
Takie widoki znajdziesz tu w Naturalnym Rezerwacie Przyrody Nad Łyną w Olsztynie.
Ustronne miejsce na rekreację w ślicznej scenerii krajobrazu Warmii i Mazur.

Rekreacja Nad Łyną

Rekreacja Nad Łyną

Wielu miłośników ruchu i zdrowego świeżego powietrza korzysta z ulubionych form aktywnego wypoczynku w dolinie rezerwatu.
Indywidualnie oraz w zorganizowanych grupach uprawiają sport dla dobrego samopoczucia.
To bezpieczne miejsce na krajoznawczą wycieczkę z dziećmi w Olsztynie i okolicy.
Wędrówka po wale rzeki Łyny daje możliwość obserwacji z podwyższonego miejsca.
Przepiękne pejzaże z wijącą się rzeką nad którą rosną kępy trzcin, tataraków i pałek.
W oddali i na wzgórzach widać osiedla i domy Olsztyna.

 Rankiem Nad Łyną

Rankiem Nad Łyną

Chcę zaproponować wyjazd do Olsztyna i okolic na udany wypoczynek w krainie Warmii i Mazur, gdzie istnieje skupisko przepięknych krajobrazów dzikiej natury i mało uporządkowanych miejsc ręką człowieka.
Prawdziwie ekologicznym miejscem godnym uwagi jest Rezerwat Przyrody Nad Łyną w Olsztynie, który w ścisłym śródmieściu staje się Parkiem Centralnym Nad Łyną, by po minięciu Zamku w Olsztynie i kilkuset metrach jeszcze na terenie miasta od strony północnej przejść do swojej naturalnej postaci.

 Kwitnące Krzewy Nad Łyną

Kwitnące Krzewy Nad Łyną

Miasto Olsztyn na swoim terytorium jest podzielone przez 11 jezior i meandrującą z południa na północ rzekę Łynę.
Między wzgórzami dzielnicy Kortowo, gdzie mieści się Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, a dzielnicą Jaroty największą w Olsztynie – znajduje się potężna dolina wdzierająca się głęboko w teren miasta z Rezerwatem Przyrody Nad Łyną.
Przebywając na jej terenie podczas spaceru zaobserwujesz różnorodną przyrodę, zwierzęta i ptaki zamieszkujące ten ustronny naturalny teren.

 Najczęściej Spotykane Ptaki w Olsztynie Nad Łyną

Najczęściej Spotykane Ptaki w Olsztynie Nad Łyną

Gniazdujące Ptaki Polskie różne gatunki i rodzaje można zauważyć lub usłyszeć podczas zdobywania pokarmu i innych normalnych zajęć dnia codziennego często przelatują nad doliną.
Na okolicznych drzewach w celu czatowania zatrzymują się ptaki drapieżne lub inne by osuszyć pióra.
Po spokojnie płynącej rzece Łynie pływa wiele różnych ptaków wodnych: – łabędzie, dzikie kaczki, krzyżówki i perkozy.
Po pobliskich mokradłach brodzą czaple siwe i żurawie, a na łąkach bociany.
Możesz natknąć się na zwierzęta żyjące tu na wolności: jak bobry, lisy, sarny, jelenie, jeże, a nawet dziki.

Rezerwat

Rezerwat

Lisy w Zimowej Scenerii Pod Olsztynem

Lisy w Zimowej Scenerii Pod Olsztynem

Rzeka Łyna Zimą

Rzeka Łyna Zimą

Wykorzystaj Olsztyn w naturze do obcowania z przyrodą.
O każdej porze roku teren przy Hotelu SAK w prześlicznych zadziwiających barwach stworzonych przez urozmaicenie przyrody w Rezerwacie Nad Łyną tuż za drogą dojazdową na posesję Hotelu SAK.
Wyjątkowo ukształtowana dolina rzeki Łyny otoczona pagórkami i lasem tworzy doskonałą przestrzeń dla dziko żyjących zwierząt i ptaków w tym ekologicznym obszarze.
Czyste powietrze doskonale wspomaga wypoczynek i rekreację chętnych na przebywanie w naturze w pod olsztyńskiej enklawie.

Brama Wjazdowa na Parking SAK Hotel Noclegi Olsztyn

Brama Wjazdowa na Parking SAK Hotel Noclegi Olsztyn